Vývoj

PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ KOJENCE

 

má u každého dítěte svojí vrozenou rychlost, proto nemůžeme děti mezi sebou neporovnávat

důležité je, aby se dítě vyvíjelo symetricky a nepřeskakovalo vývojové etapy

 

 

 

jak vývoj u dítěte v prvním roce věku postupuje:

1.měsíc

leží na zádech, pohyby má jen reflexní- necílené, neovládá je

vidí jen do 20-40 cm, černobíle, při pokusech o zaostření může šilhat

 

2.měsíc

na zádech otáčí hlavu za hračkou, světlem, lidmi, protože už je dokáže krátce zafixovat zrakem

na bříšku začíná zvedat hlavu

umí se cíleně usmát

zvuky- začíná broukat

ručky má sevřené v pěst

 

3.měsíc

na zádech už dokáže nadzvednout nožky o 90 stupňů pokrčené ve všech kloubech 

na bříšku se zvedne na předloktí, opírá se o podložku pod pupíkem = tzv.1.napřímení

   (pokud to dítě dělá správně, nevidíme na zádech ani krku žádné kožní záhyby)

kouká se vleže na zádech na své ruce a strká si je do pusinky = tzv. souhra ruka-oči-ústa   

     ručky už jsou většinu dne uvolněné, nejsou pěstičky

ruce- náhodný úchop

 

4.měsíc

na zádech zvedá nohy tak, že si ručkama sáhne na stehno

rukou vleže na zádech sahá vědomě po hračce, umí jí chytit na pravé/levé straně jen stejnou rukou,

     hračku chytá přes malíkovou hranu ruky a pak jí zabalí do pěsti

zvuky- hlasitě se směje

 

5.měsíc

na zádech zvedne nohy tak, že si rukama sáhne na koleno až nožku

umí se natáčet na bok, mělo by při tom mít ruku ve směru natáčení položenou kolmo k tělu na

     podložce, přitáhnout nohy k bříšku a pak se dotočit tělem na bok

na bříšku se umí opřít jen o jednu ruku a druhou sáhnout po hračce, ruce střídat, pokrčit k tomu  

     opačné kolínko

rukou vleže na zádech sahá po hračce i přes středovou čáru (pravou rukou umí sáhnout už i doleva),

     umí si vleže na zádech přendat hračku z jedné ruky do druhé

 

6.měsíc

na zádech se umí otočit až na bříško- musí při přetáčení zvládnout rozdělit obě nožičky a svrchní 

    nožku víc natáhnout, spodní pokrčit

na bříšku se opře nataženýma rukama o dlaně= tzv. 2.napřímení

ruce vleže na zádech chytají prsty na nohou= tzv. souhra oko-ruka-noha

ruka sahá po hračce otevřenou dlaní= tzv. dlaňový úchop

nemělo by už šilhat

 

7.měsíc

točí se na bříšku dokola= tzv. pivotování

někdo se plazí

vleže na zádech strká nohu do pusinky = tzv. souhra ruka- noha-ústa

ruce chytají hračku mezi natažený palec a ukazovák- tzv. pinzetový úchop

zvuky- začíná slabikovat

 

  1. měsíc

šikmý sed– dítě se opírá o ruku, nejprve pokrčenou o loket, později napnutou paží o 

    otevřenou dlaň, o jednu stranu pánve a o nohu, nejprve nataženou, pak pokrčenou

rukou již chytá drobné předměty mezi pokrčený palec a ukazovák- tzv. klešťový úchop

 

  1. měsíc

klekání- do kleku se dítě dostaně buď ze šikmého sedu nebo z lehu na břiše s aktivním nakročením 

    jedné a pak druhé nohy

lezení po čtyřech

    tzv. nezralé lezení– prověšený trup dolů, odstávající lopatky, hlavička propadlá k podložce, bérce

          směřují od osy těla zevně a jsou trochu ve vzduchu, dítě se opírá jen o kolínka

          nemělo by trvat více než několik týdnů

    tzv. zralé lezení– trup a hlava  bez prověšení, dítě se opírá o kolínko i nožku, bérce jsou rovně

vzpřímený sed– dítě by nemělo mít nohy do W- tedy mezi patami, k tomu rovná záda

postaví se u nábytku – správně přes pozici rytíře s nákrokem přes pokrčenou nohu

 

  1. měsíc

zdokonaluje a procvičuje lezení a stoj u nábytku

ruce- dítě už umí předměty i pouštět

 

  1. měsíc

samostatný stoj

dokáže ze stoje změnit polohu do dřepu a znovu se postavit

chůze kolem nábytku

 

  1. měsíc

první vykročení do prostoru

první slůvka

 

 

je potřeba:

umět správný handling- manipulaci s dítětem při všech činnostech- svlékání, koupání, hraní…

dopřát dítěti možnost rozvoje na přiměřeně tvrdé podložce

od 2.měsíce dítě dávat na krátkou dobu několikrát denně na bříško

 

 

není vhodné:

dítě pasivně posazovat

dávat do chodítka

vodit za ruce

ponechávat dítě sedět ve W sedu

 

 

 

www.vanickovani.cz

Eva Kiedroňová- Něžná náruč rodičů