Kontakty

ALERGOLOGIE
MUDr. Podolská- Děčín III, Litoměřická 107/64, tel. 412 513 414
Astmacentrum Děčín- www.astmacentrum.cz – kontaktní formulář

MUDr. Marek- Děčín IV, Thomayerova 116/8, tel. 412 532 049

 

KARDIOLOGIE
Děčín: MUDr. Podolský- Děčín III, Oblouková 313/62, tel. 412 510 700
Ústí nad Labem: MUDr. Homola 475 201 258, MUDr.Mrázek 476 172 562

 

NEUROLOGIE
Děčín: MUDr. Culková- Děčín I, B.Němcové, tel. 412 517 166/21, 412 510 542/21

Ústí nad Labem: MUDr.Rennerová- www.dneuro.cz, MUDr.Dvořáková 477 112 332

 

ORTOPEDIE

Děčín: vyšetření kyčlí u kojenců- objednávky pouze v pondělí 10-12 h na tel. 704 873 950

Ústí nad Labem: MUDr.Novotný- www.novortop.cz, MUDr.Roubíček- 602 140 746

NEFROLOGIE
Děčín: MUDr. Pánek- Nemocnice Děčín, ambulance dětského oddělení, tel. 412 705 441

Ústí nad labem: MUDr.Samešová- www.nefrodetske.cz

 

GASTROENTEROLOGIE

pouze Ústí nad Labem: MUDr. Zahradníček tel. 475 200 994,

                                      MUDr.Chmelinová- www.pedi-gast.cz

 

FONIATRIE

Děčín: MUDr.Veselý- Děčín I, 28.října 11, tel. 412 518 926

MUDr. Brejšová. Děčín IV, Teplická 57/22, tel. 412 532 515
Ústí nad Labem: MUDr. Malá- Masarykova nemocnice, tel.47 711 1111

 

ORL

Nemocnice Děčín
MUDr. Bureš- Děčín I, 17.listopadu 445/6, tel. 731 923 293
MUDr.Šafaříková- Děčín 1, Poliklinika Děčín, Myslbekova 5, tel.412 151 906
MUDr.Stríbrský- Děčín 1, Atrium Děčín, Karla Čapka 1, tel.412 151 566

 

OČNÍ

Nemocnice Děčín- bez možnosti objednání- všední dny, tel.412 705 111
MUDr. Vajtauerová- Děčín I, Karla Čapka 1, tel. 734 617 111
MUDr. Hósová- Děčín I, Pohraniční 1288/1, tel. 412 512 738
MUDr. Kostolná- Děčín II, Vrchlického 1038/11 , tel. 412 519 766

MUDr.Laštůvková- Děčín IV

 

REHABILITACE

MUDr. Hós- rehabilitace Hudečkova, Děčín 1, tel. 412 513 269

 

KOŽNÍ
MUDr. Válková – Děčín IV, Čs.legií 1083/10, tel. 608 658 750 , ww.dcdermis.cz
MUDr.Gregor- Děčín 1, Karla Čapka 1, tel.412 151 562

MUDr.Ďásková- Děčín 1, Karla Čapka 1, tel. 412 151 560

v Ústí ad Labem: MUDr.Daniela Humhejová, Masarykova 2000/92, 477 102 212

 

GYNEKOLOGIE
MUDr.Jančárková- Nemocnice Děčín, čtvrtky 11.00-13.45, tel.412 705 370

 

DĚTSKÁ CHIRURGIE
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, dětská klinika, tel.47 711 1111

 

DĚTSKÁ HEMATOLOGIE
MUDr. Procházková- Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice, tel. 477 112 353

 

DĚTSKÁ PSYCHIATRIE

v Děčíně není

v Ústí nad Labem není

v České Lípě: MUDr.Marcela Cupová- www.psychiatrie-cl.cz

v Chomutově: MUDr.Iveta Vadlejchová, Písečná 5285, tel.776 706 054, 607 707 320

v Litoměřicích: MUDr.Zlata Táborská, www.dpalitomerice.estranky.cz

v Liberci: Nemocnice Liberec, www.nemlib.cz/detske-psychiatrie/

v Praze: například FN Motol nebo Aditea s.r.o., www.aditea.cz