Očkování - povinná

  2 měsíce:hexavakcína- záškrt, tetanus, černý kašel, spalničky, hemofilus B, žloutenka B, obrna
 4 měsíce: hexavakcína
12 měsíců: hexavakcína                               vakcína Infanrix-hexa…SPC
15 měsíců: spalničky, zarděnky, příušnice    vakcína M-M-R…SPC
 5 let: záškrt, tetanus, černý kašel                vakcína Boostrix…SPC
 6 let: spalničky, zarděnky, příušnice  

10 let: záškrt, tetanus, černý kašel, obrna     vakcína Adacel-polio…SPC