Ceník

400 Kč doplatek vakcína Prevenar 13

500 Kč doplatek vakcína Vaxneuvance

200 Kč vyplnění formuláře pojistné události

350 Kč potvrzení zdravotní způsobilosti na řidičské oprávnění (opakované potvrzení 100,- Kč)

150 Kč aplikace nepovinné očkovací látky na žádost rodiče (klíšťová encefalitida, meningokoky, žloutenka typu A, chřipka)

50 Kč očkování sourozence

100 Kč potvrzení pro školu na žádost rodičů či školy /uvolnění z tělocviku, potvrzení o alergii…/

150 Kč potvrzení přihlášky na střední nebo vysokou školu (v případě více přihlášek každá další 50 Kč)

150 Kč potvrzení zdravotního stavu pro přijetí do mateřské školy (v případě více přihlášek každá další 50 Kč)

200 Kč sportovní prohlídka

100 Kč potvrzení zdravotního stavu na ozdravný pobyt, školu v přírodě, letní tábor, lyžařský výcvik

200 Kč vystavení zdravotního průkazu pro potravinářství

300 Kč výpis z dokumentace pro potřebu zaměstnavatele