Cena za služby

400 Kč | nastřelení páru titanových náušnic včetně místního znecitlivění EMLA krémem
500 Kč | nastřelení páru titanových náušnic pro neregistrované pacienty

200 Kč | vyplnění formuláře pojistné události

350 Kč | potvrzení zdravotní způsobilosti na řidičské oprávnění
(opakované potvrzení 100,- Kč)

150 Kč | aplikace nepovinné očkovací látky na žádost rodičů
(klíšťová encefalitida, meningokoky, žloutenka typu A, chřipka)
200 Kč | očkování sourozenců

100 Kč | potvrzení pro školu na žádost rodičů či školy /uvolnění z tělocviku, potvrzení o alergii.../

150 Kč | potvrzení přihlášky na střední nebo vysokou školu
(v případě více přihlášek každá další 50 Kč)

150 Kč | potvrzení zdravotního stavu pro přijetí do mateřské školy
(v případě více přihlášek každá další 50 Kč)

100 Kč | potvrzení zdravotního stavu pro sportovní oddíl

100 Kč | potvrzení zdravotního stavu na ozdravný pobyt, školu v přírodě, letní tábor, lyžařský výcvik

200 Kč | vystavení zdravotního průkazu pro potravinářství

300 Kč | výpis z dokumentace pro potřebu zaměstnavatele

300 Kč | odběry krve a předoperační vyšetření před interupcí

300 Kč | homeopatie- 1. homeopatická konzultace pro neregistrované pacienty
100 Kč | homeopatie- kontrolní návštěva pro neregistrované pacienty

web by lab70